Gotowy do wyjścia

Formularz zawierający informacje medyczne i kontaktowe dotyczące opieki zdrowotnej.

Przegląd

Formularz Ready to Go służy do podania niezbędnych informacji medycznych i kontaktowych dla osób biorących udział w programach obsługiwanych i/lub certyfikowanych przez OPWDD, przywożonych do szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej w celu uzyskania zaplanowanej, pilnej lub nagłej opieki medycznej. Formularz ten jest cennym narzędziem, które dostarcza ważnych i aktualnych informacji w oparciu o specyficzne potrzeby osoby, która ma być pod opieką. Formularz ten towarzyszy pakietowi informacji (zazwyczaj przechowywanym w teczce lub segregatorze), które trafiają do osoby, która udaje się do placówki opieki zdrowotnej zapewniającej opiekę planową, pilną lub doraźną.

Jeśli przygotowujesz pakiet Ready to Go dla członka klasy Willowbrook, wykorzystaj listę kontrolną Ready to Go z pakietem Ready to Go. Przed zabraniem członka klasy Willowbrook do szpitala, upewnij się, że ta lista kontrolna jest kompletna.

W sytuacji zagrożenia życia należy zapewnić osobie odpowiednią opiekę i jak najszybciej przetransportować ją do izby przyjęć.   

 

Formularz gotowy do pracy

Gotowa lista kontrolna

Memorandum