Przerwa

Dbanie o innych, a jednocześnie nagradzanie, może być również wyczerpujące. Członkowie rodziny, którzy opiekują się ukochaną osobą z niepełnosprawnością rozwojową, mogą czasami potrzebować przerwy. Usługi zastępcze zapewniają tymczasową ulgę w wymaganiach związanych z opieką, co może pomóc w zmniejszeniu ogólnego stresu rodzinnego. Umożliwia to rodzinom lepsze zaspokojenie potrzeb ukochanej osoby z niepełnosprawnością rozwojową. Opiekę można zapewnić w domu lub poza domem, w ciągu dnia, wieczorami lub w nocy.

Opieka zastępcza jest usługą „pośrednią”, która zapewnia ulgę osobom odpowiedzialnym za podstawową opiekę i wsparcie osoby z niepełnosprawnością rozwojową. Kiedy członek rodziny, dostawca Family Care lub osoba z opiekunem mieszkającym w domu/domu musi poradzić sobie z chorobą rodziny, nagłym wypadkiem lub urlopem opiekuna lub personelu, usługi zastępcze mogą zapewnić zaspokojenie potrzeb jego ukochanej osoby.  

Porozmawiaj ze swoim kierownikiem opieki, aby dowiedzieć się więcej o usługach zastępczych.