Technologia wspomagająca (urządzenia adaptacyjne)

Technologia wspomagająca – urządzenia adaptacyjne – to pomoce, elementy sterujące, urządzenia lub materiały typu komunikacyjnego lub adaptacyjnego, które są niezbędne, aby umożliwić ci zwiększenie lub utrzymanie zdolności do niezależnego i bezpiecznego życia w domu i społeczności. Technologia wspomagająca obejmuje między innymi wspomagające pomoce komunikacyjne i urządzenia, adaptacyjne pomoce i urządzenia oraz modyfikacje pojazdu.

Aby kwalifikować się do usług Technologii Wspomagających za pośrednictwem OPWDD, musisz być zapisany do Zrzeczenia się Usług Domowych i Społecznych lub Zwolnienia dla Dzieci . Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj ze swoim kierownikiem opieki.