Podsumowanie informacji zwrotnych z Townhall i grup fokusowych: dostawcy i CCO

Guidehouse ocenia system świadczenia usług Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) New York State, aby przedstawić zalecenia dotyczące potencjalnego przejścia na opiekę zarządzaną lub inny system świadczenia usług, który mógłby pomóc OPWDD lepiej wspierać osoby z niepełnosprawnością rozwojową. Aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie są obecnie wspierani, Guidehouse przeprowadził rozmowy w ratuszu z dostawcami i organizacjami koordynującymi opiekę (CCO) oraz z osobami z niepełnosprawnością rozwojową, członkami ich rodzin i innymi naturalnymi osobami wspierającymi. 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę Managed Care Assessment