Plan 5.07 w prostym języku

Proszę zapoznać się ze wszystkimi przetłumaczonymi wersjami podsumowania w prostym języku projektu Planu Strategicznego poniżej.

Więcej informacji na temat planowania strategicznego OPWDD można znaleźć na stronie https://opwdd.ny.gov/strategic-planning .