Ogólnokrajowy Komitet ds. Usług Pomocy Rodzinie (FSS)

Ogólnokrajowy Komitet ds. Usług Pomocy Rodzinie (FSS)

Przegląd

Komitet Stanowych Usług Wsparcia Rodziny (FSS) składa się z jednego przedstawiciela z każdego z dziewiętnastu lokalnych Rad Doradczych Usług Wsparcia Rodziny (FSS) w całym stanie. Rady lokalne składają się z osób z niepełnosprawnością rozwojową oraz członków ich rodzin. Planują, koordynują i monitorują świadczenie usług wsparcia rodziny w całym stanie. Program Family Support Services (FSS) pomaga rodzinom opiekującym się w domu krewnym z niepełnosprawnością rozwojową, zapewniając pomoc opiekunowi, zwiększając stabilność rodziny i zachowując jedność rodziny. 

Członkostwo

Spotkania

Lokalne Rady Doradcze

Dziewiętnaście lokalnych Rad Doradczych Usług Wsparcia Rodziny, składających się z osób z niepełnosprawnością rozwojową i członków ich rodzin, pomaga planować, koordynować i monitorować świadczenie Usług Wsparcia Rodziny w całym stanie.

Ogólnokrajowy Komitet ds. Usług Wsparcia Rodziny składa się z jednego przedstawiciela z każdej z dziewiętnastu lokalnych Rad Doradczych Usług Wsparcia Rodziny i doradza OPWDD w zakresie potrzeb wsparcia rodzin oraz projektowania, wdrażania i monitorowania Usług Wsparcia Rodziny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o lokalnych Radach Doradczych ds. Usług Pomocy Rodzinie lub Ogólnokrajowym Komitecie ds. Usług Pomocy Rodzinie lub jeśli chcesz się w to zaangażować, skontaktuj się z biurem regionalnym.