Przegląd

Sekcja 5.07 ustawy o higienie psychicznej stanu Nowy Jork wymaga od OPWDD przygotowania rocznego raportu opisującego jego 5-letni plan strategiczny i przekazania go gubernatorowi i ustawodawcy do 1 listopada każdego roku. W maju 2022 roku OPWDD wydało projekt Planu Strategicznego, a w listopadzie 2022 roku OPWDD wydało ostateczny 2023-2027 Plan Strategiczny. Ostateczny plan uwzględnił obszerny wkład publiczny zebrany w ciągu 18 miesięcy na forach regionalnych, przesłuchaniach publicznych i spotkaniach z zainteresowanymi stronami w całym Nowym Jorku. Ostateczny plan strategiczny będzie kierował polityką OPWDD i działaniami planistycznymi przez następne kilka lat, koncentrując się na osiągnięciu określonych celów i zadań w ciągłym partnerstwie z osobami z niepełnosprawnością rozwojową, członkami ich rodzin i dostawcami usług.

Plan strategiczny 2023-2027

Proces planowania

OPWDD ustanowiło stały proces planowania strategicznego, który będzie stale angażował interesariuszy w ocenę i wprowadzanie wszelkich niezbędnych korekt do priorytetowych celów i inicjatyw agencji. Proces ten będzie obejmował regularny, ciągły dialog ze wszystkimi interesariuszami OPWDD i zapewni, że w miarę postępu i pojawiania się nowych potrzeb, OPWDD będzie w stanie pozostać świadome i reagować na potrzeby osób z niepełnosprawnością rozwojową i systemu usług, który je wspiera. Trwający proces planowania będzie obejmował regularne raportowanie postępów, jak również coroczne aktualizacje w celu podzielenia się istotnymi informacjami na temat systemu usług i aktualizacji samego planu strategicznego.

  • Listopad 2022 - 2023-2027 Plan strategiczny opublikowany
  • Przez cały rok - Kwartalne aktualizacje na spotkaniach grup interesariuszy
  • Wiosna 2023 - aktualizacja danych
  • Lato 2023 - Ankieta dla interesariuszy
  • Listopad 2023 - Zaktualizowany raport roczny dotyczący planu strategicznego