Plany działania personelu

Plan działania personelu jest opracowywany przez prowadzącego habilitację i opisuje szczegółowo, co personel habilitacyjny zrobi, aby pomóc osobie osiągnąć cele i wartościowe wyniki, które określiła w swoim planie życia.

Plany działania personelu mogą obejmować wiele usług habilitacyjnych, jeśli wszystkie uwzględnione usługi są świadczone przez tę samą agencję. Plan musi mieć osobną sekcję opisującą wsparcie związane z każdą usługą.

Osoba udzielająca habilitacji musi udostępnić Kierownikowi Opieki Plan Działań Personelu nie później niż 60 dni po rozpoczęciu usługi habilitacyjnej, dacie przeglądu Planu Życia lub opracowania poprawionego lub zaktualizowanego Planu Działań dla Pracowników, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Kiedy potrzebny jest plan działania dla personelu?

Potrzebny jest Staff Action Plan dla osób, które otrzymują następujące usługi habilitacyjne:

  • Habilitacja mieszkaniowa w certyfikowanych ośrodkach, w tym zindywidualizowane alternatywy mieszkaniowe (IRA), rezydencje społeczne (CF) i domy opieki rodzinnej
  • Habilitacja społeczna
  • Usługi przedwoławcze
  • Droga do zatrudnienia
  • Zatrudnienie Wspomagane (SEMP)

Standardy rozliczeń pracowników

 Standardy rozliczeniowe dla Planu Działania dla Pracowników znajdują się w Planie Działania dla Pracowników ADM.