Usługi finansowane przez program opieki zarządzanej FIDA-IDD w 2022 r.

Usługi finansowane przez program opieki zarządzanej FIDA-IDD w 2022 r.

Kompleksowe usługi zrzeczenia się HCBS

Tabela 9. Usługi finansowane przez program opieki zarządzanej FIDA-IDD (2022)

opis usługi

Ludzie

Habilitacja społeczna

289

Dzień Habilitacji

1,038

Pośrednik fiskalny

66

Indywidualnie kierowane towary i Svcs

46

Droga do zatrudnienia

<20

Usługi przedzawodowe - Społeczność

20

Usługi przedzawodowe - Obiekt

<20

Habilitacja Mieszkaniowa - CR/IRA - Suprt

86

Habilitacja Mieszkaniowa - CR/IRA - Supvd

908

Habilitacja mieszkaniowa - Opieka rodzinna

<20

Wytchnienie

57

Broker wsparcia

66

Zatrudnienie wspomagane

142

Całkowity

1,454

 

Usługi planu stanowego

opis usługi

Ludzie

Artykuł 16 Klinika

393

Koordynator kompleksowej opieki FIDA-IDD. 1,815

Habilitacja Dzienna – Mieszkańcy ICF

129

Leczenie na dzień <20

ICF/IDD — model społeczności

155

Całkowity

1,815