Usługi finansowane przez program opieki zarządzanej FIDA-IDD w 2021 r.

Usługi finansowane przez program opieki zarządzanej FIDA-IDD w 2021 r.

Kompleksowe usługi zrzeczenia się HCBS

Tabela 9. Usługi finansowane przez program opieki zarządzanej FIDA-IDD (2021)

opis usługi

Ludzie

Habilitacja społeczna

355

Dzień Habilitacji

1090

Pośrednik fiskalny

69

Indywidualnie kierowane towary i Svcs

46

Droga do zatrudnienia

<20

Usługi przedzawodowe - Społeczność

<20

Usługi przedzawodowe - Obiekt

46

Habilitacja Mieszkaniowa - CR/IRA - Suprt

98

Habilitacja Mieszkaniowa - CR/IRA - Supvd

912

Habilitacja mieszkaniowa - Opieka rodzinna

22

Wytchnienie

42

Broker wsparcia

66

Zatrudnienie wspomagane

148

Całkowity

1,494

 

Usługi planu stanowego

opis usługi

Ludzie

Artykuł 16 Klinika

381

Koordynacja opieki

1854

Habilitacja Dzienna – Mieszkańcy ICF

140

ICF/IDD — model społeczności

167

Całkowity

1854