List informacyjny: Maskowanie

Niniejszy list informacyjny ma na celu powiadomienie dostawców OPWDD, że Departament Zdrowia stanu Nowy Jork (NYSDOH) wydał 8 stycznia 2024 r. poradę zdrowotną dla wszystkich świadczeniodawców opieki zdrowotnej, szpitali, domów opieki, placówek opieki dla dorosłych, farmaceutów i lokalnych wydziałów zdrowia zalecającą maskowanie w placówkach opieki zdrowotnej i mieszkalnych.