ADM#2021-04R Usługi kryzysowe dla osób z wymaganiami usługowymi i standardami rozliczeniowymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową (CSIDD).

Niniejsze memorandum administracyjne (ADM) określa wymagania dotyczące usług, rozliczeń i dokumentacji dla usług kryzysowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową (CSIDD). Niniejsze ADM ma zastosowanie do wszystkich agencji świadczących usługi certyfikowane przez Urząd ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) w celu świadczenia CSIDD. Dostawcy CSIDD muszą przestrzegać wszystkich innych obowiązujących wymogów stanowych i federalnych.

 

Niniejsze ADM zostało pierwotnie wydane 6 stycznia 2021 r. Została zaktualizowana 24 marca 2021 r. i obowiązuje wstecznie do 1 października 2020 r., 31 marca 2021 r. i 8 czerwca 2021 r., aby uwzględnić dodatkowe informacje rozliczeniowe. Został on teraz zmieniony w celu wyjaśnienia wymagań dotyczących dokumentacji oceny i fakturowania. Dodatkowe poprawki są pogrubione i podkreślone.