ADM#2021-02 Wymagania dotyczące usług komunalno-mieszkaniowych (CH-R) świadczonych w certyfikowanym miejscu zamieszkania osoby

Celem niniejszego Memorandum w sprawie dyrektywy administracyjnej (ADM) jest aktualizacja istniejących wymogów dotyczących usług sanitarno-mieszkalnych świadczonych w certyfikowanym miejscu zamieszkania danej osoby, tak aby świadczenie usług odpowiadało wyjątkowym potrzebom osób starszych, słabych medycznie i osób fizycznych. ze złożonymi potrzebami behawioralnymi, którzy są zapisani do HCBS Waiver oraz gdy transport i uczestnictwo w programach Habilitacji Społecznej poza miejscem zamieszkania byłyby sprzeczne z potrzebami jednostki. W niniejszym dokumencie ADM termin „zamieszkanie” odnosi się do zindywidualizowanych alternatyw mieszkaniowych (IRA), domów społecznościowych (CR) i rodzinnych domów opieki. Niniejsze ADM zastępuje poprzednie memorandum „ Odpowiadanie na potrzeby opieki dziennej osób słabych medycznie i osób starszych objętych zwolnieniem z HCBS ” z dnia 30 grudnia 2010 r.