ADM #2024-01 Unieruchomienie medyczne/stabilizacja ochronna (MIPS) i sedacja podczas wizyt lekarskich/stomatologicznych

Częścią misji OPWDD polegającej na wspieraniu osób z niepełnosprawnością rozwojową jest zapewnienie im dobrego stanu zdrowia i jego utrzymanie. Aby to umożliwić, OPWDD uznaje, że osoby z niepełnosprawnością rozwojową mogą potrzebować unieruchomienia medycznego / stabilizacji ochronnej (MIPS) i / lub sedacji podczas wizyt lekarskich lub dentystycznych, aby ułatwić komfort i współpracę osoby otrzymującej usługi, aby zapobiec obrażeniom oraz chronić zdrowie i bezpieczeństwo osoby i / lub innych osób. MIPS i/lub sedacja mogą być stosowane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do skutecznego przeprowadzenia wymaganego leczenia medycznego lub stomatologicznego i nie istnieją inne klinicznie akceptowalne techniki, które byłyby odpowiednie lub skuteczne.

Niniejsze ADM definiuje medyczne unieruchomienie/stabilizację ochronną (MIPS) i sedację oraz ustanawia wymagania związane z wykonywaniem MIPS i podawaniem sedacji. MIPS i sedacja na wizyty lekarskie lub dentystyczne mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z niniejszym ADM.