ADM #2023-08 Dokumentacja usług świadczonych na rzecz osób przebywających w certyfikowanych, niecertyfikowanych lokalizacjach oraz usług świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz kwalifikujących się osób.

Niniejsze Memorandum Dyrektywy Administracyjnej (ADM) określa wymagania dotyczące usług Community Habilitation (CH). Obejmuje ona na przykład informacje o tym, gdzie CH może być świadczona, w jaki sposób jest autoryzowana i jak udokumentować świadczoną usługę w celu uzyskania zwrotu kosztów. Wymagania określone w niniejszym ADM zastępują ADM #2015-01.

Niniejszy ADM został zaktualizowany w celu uwzględnienia usług Community Habilitation-Residential (CH-R) świadczonych w certyfikowanej rezydencji (opisanych w ADM #2021-02R).