ADM #2023-05 Wytyczne dotyczące umowy najmu

Celem Memorandum Administracyjnego (ADM) jest określenie wymagań i wytycznych dotyczących umów najmu, które są wymagane na mocy przepisów federalnych dla certyfikowanych przez OPWDD placówek mieszkalnych finansowanych w ramach kompleksowych usług domowych i środowiskowych OPWDD ("HCBS") Waiver, zgodnie z sekcją 1915 (c) federalnej ustawy o zabezpieczeniu społecznym. OPWDD nie wymaga, aby dostawcy korzystali z określonego dokumentu, ale dołączył szablon umowy najmu do tego ADM jako udogodnienie dla dostawców do wykorzystania jako możliwy model dla ich własnych umów.