ADM #2023-04 Inicjatywa zapobiegania zadławieniom

Niniejsze Memorandum Dyrektywy Administracyjnej (ADM) określa wymagania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi (OPWDD) Inicjatywy Zapobiegania Zadławieniom (CPI). Do zadławienia może dojść bardzo szybko, ale potencjalnych incydentów zadławienia można uniknąć, stosując odpowiedni nadzór, obserwację i szkolenie.  Szkolenie w ramach inicjatywy zapobiegania zadławieniom zapewnias jednolitość i ciągłość szkoleń w zakresie terminologii i definicji dotyczących żywności i konsystencji płynów dla wszystkich pracowników w całym stanie. Razem możemy poprawić zdrowie i bezpieczeństwo osób obsługiwanych w systemie OPWDD, jednocześnie zapewniając przyjemne doznania kulinarne.