ADM #2023-03 Prawo do aktywności seksualnej i rola zgody

Celem niniejszego Memorandum Administracyjnego (ADM) jest potwierdzenie, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową ("osoby") mają prawa dotyczące ekspresji seksualnej i aktywności seksualnej oraz zapewnienie, że prawa te nie są niepotrzebnie odmawiane. Ponadto, niniejsze ADM przedstawia procedury stosowane w celu określenia lub oceny zdolności danej osoby do dokonania świadomego wyboru w zakresie aktywności seksualnej, jeśli pojawią się obawy w tym zakresie. Wreszcie, niniejszy ADM oferuje wytyczne dla dostawców usług w zakresie opracowywania szkoleń i wsparcia dla osób, które wymagają dodatkowej edukacji i wsparcia w tym temacie.