ADM #2022-06 Zakupiony dostawca bezpośredni/usługi wspierane przez agencję/usługi kontraktowe świadczone przez dostawców, którzy nie są pośrednikami podatkowymi

Niniejsze memorandum administracyjne (ADM) określa wymagania dla agencji świadczących usługi dotyczące raportowania rozliczeń związanych z usługami, gdy osoby, które samodzielnie z władzami budżetowymi korzystają z usług bezpośredniego zakupu dostawcy (DPP), wsparcia agencji (AS) i usług kontraktowych świadczonych przez agencje dostawców innych niż ich agencję pośrednika fiskalnego (FI).

 

W niniejszym dokumencie ADM przypomina się również o pewnych obowiązkach FI związanych z oczekiwaniami dotyczącymi raportowania i określa wymagania dla agencji innych niż FI, które świadczą usługi DPP/AS/kontraktowe.