ADM #2022-02R Wytyczne dotyczące refundacji usług wsparcia rodziny (FSS)

ADM #2022-02R Wytyczne dotyczące refundacji usług wsparcia rodziny (FSS)

Przegląd

W niniejszym dokumencie ADM określono wymagania dotyczące Programu zwrotu kosztów dla rodzin w ramach Family Support Services (FSS). Obejmuje wymagania kwalifikacyjne do zwrotu kosztów, sposób wnioskowania o zwrot kosztów i przetwarzania go oraz role i obowiązki agencji, osób i rodzin świadczących usługi FSS. Ta ADM będzie miała datę wejścia w życie 7.01.2022, aby dać usługodawcom czas na aktualizację swoich umów/planów pracy i umożliwić szkolenie w biurach regionalnych i społeczności dostawców.

 

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Wideo ze szkolenia FSS Family Reimbursement ADM dla dostawców i interesariuszy