ADM # 2021-07 Centrum zasobów

Niniejsze Memorandum Administracyjne (ADM) określa wymagania dotyczące usług, rozliczeń i dokumentacji dla Centrów Zasobów obsługujących osoby zapisane do usług kryzysowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową (CSIDD). Niniejsze ADM ma zastosowanie do wszystkich agencji świadczących usługi, które prowadzą zindywidualizowaną alternatywę mieszkaniową (IRA)/wolny czas odpoczynku (FSR) certyfikowaną przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) i wyznaczoną przez OPWDD jako Centrum Zasobów.

Centra zasobów zapewniają stabilizację sytuacji kryzysowych, ocenę, leczenie i identyfikację interwencji w celu zmniejszenia stresu dla jednostki i jej wsparcia w celu uniknięcia hospitalizacji lub usług ratunkowych oraz zapewniają krótkoterminowe wsparcie osobom, które nie są w stanie uzyskać dostępu do innych środowisk zastępczych.

Centrum Zasobów jest dobrowolną, krótkoterminową i ukierunkowaną usługą oferującą zorganizowane wsparcie społecznościowe w warunkach domowych z jasno określonymi planami leczenia i wypisu. Przyjęcia do Centrum zasobów mają na celu uniknięcie bardziej restrykcyjnych miejsc poza domem, takich jak hospitalizacje, oraz poprawę dostępu do mniej restrykcyjnego wsparcia społeczności.

Powiązane dokumenty: