ADM #2021-05 Podręcznik opieki rodzinnej

Celem niniejszego memorandum i załączonego dokumentu jest poinformowanie świadczeniodawców opieki rodzinnej, świadczeniodawców zastępczych w ramach opieki rodzinnej oraz agencji sponsorujących o zmianach w Podręczniku opieki nad osobami z niepełnosprawnościami rozwojowymi (OPWDD).