ADM #2020-03R Zdalne wykonywanie usług i obowiązków pielęgniarskich w certyfikowanych programach i ustawieniach OPWDD

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową mieszkające w certyfikowanych ośrodkach mieszkalnych otrzymują usługi pielęgniarskie. Aby zapewnić wszystkim osobom dostęp do niezbędnych usług pielęgniarskich, przy jednoczesnym zarządzaniu brakami kadrowymi i zwiększeniu potrzeb w zakresie natychmiastowej reakcji klinicznej, usługi pielęgniarskie mogą być świadczone zdalnie, gdy jest to klinicznie uzasadnione. Ta ADM oferuje możliwość świadczenia usług pielęgniarskich na odległość, gdy jest to właściwe, i określa wytyczne dla porodu.