Ma to na celu poinformowanie, że dokumentacja usług IRA Residential Habilitation wydana w dniu 1 lipca 2002 r. lub później musi spełniać kryteria określone poniżej. Kryteria te mają zastosowanie do usług IRA Residential Habilitation świadczonych na rzecz osób zarejestrowanych w ramach usługi Home and Community Based Service (HCBS), a także osób niezapisanych. Wymogi dotyczące dokumentacji usług określone w niniejszym Memorandum Administracyjnym zastępują wymogi dotyczące dokumentacji usług kontroli skarbowej, o których mowa w Kluczu do zindywidualizowanych usług, Podręczniku polityki Waiver HCBS firmy OMRDD. Standardy jakości usług w The Key pozostają takie same.