Przegląd

OPWDD angażuje się w zdrowie i bezpieczeństwo ponad 130 000 osób z niepełnosprawnością rozwojową, które korzystają z usług w stanie Nowy Jork. 

W ramach tych wysiłków OPWDD wydaje dostawcom wytyczne, ostrzeżenia, informacje o najlepszych praktykach i zasoby, które identyfikują czynniki kliniczne związane z zapewnieniem opieki w możliwie najbezpieczniejszym środowisku.  

Czynniki ryzyka i ocena

Informacje, które pomogą Ci zidentyfikować czynniki ryzyka i ocenić osoby z niepełnosprawnością rozwojową pod Twoją opieką.

Inicjatywa Duszenia

Zapraszamy na stronę Choking Initiative .