Przegląd

Celem PRAISE (Promowanie relacji i wdrażanie bezpiecznych środowisk) jest przypomnienie nam wszystkich o naszych obowiązkach wykazania podstawowych wartości OPWDD, które obejmują wspieranie godności ludzkiej, okazywanie współczucia, promowanie uczciwości i zapewnianie doskonałości we wszystkim, co robimy. Szkolenie to jest dostępne do wykorzystania przez agencje wolontariackie i jest wymagane corocznie dla wszystkich pracowników OPWDD.

Cele kursu

Po ukończeniu kursu PRAISE uczestnicy będą mogli:

  • Omów, w jaki sposób stawianie osoby na pierwszym miejscu oznacza wspieranie osób z niepełnosprawnością rozwojową w budowaniu pozytywnych relacji.
  • Wykazuj cechy szacunku i wrażliwości. Zrozum, dlaczego język „osoba przede wszystkim” jest ważny podczas rozmowy z osobami io nich oraz jak go praktykować.
  • Zidentyfikuj sposoby dostarczania wsparcia, które zapewniają możliwości prowadzenia znaczących działań w społeczności, które zachęcają do swobodnego i świadomego wyboru w planowaniu usług dostosowanych do zainteresowań jednostki.
  • Omów obowiązki każdego pracownika w zakresie ochrony każdej wspieranej osoby z niepełnosprawnością rozwojową przed krzywdą – rozpoznawanie, zaprzestanie i zgłaszanie nadużyć – oraz przestrzeganie i obronę jego/jej praw.
  • Opisz własnymi słowami różne zdarzenia podlegające zgłoszeniu i znaczące zdarzenia, które są omawiane w kursie.

Instrukcje