Miary wyników planu życia dla dostawców

Cele są przedstawione w Sekcji II Planu Życia: Wyniki i Strategie Wsparcia i mogą również pojawić się w Sekcji III: Indywidualne Zabezpieczenia/Indywidualny Plan Ochrony. Pochodzą one z oceny osoby.

Life Plan przypisze wartościowe wyniki/cele dostawcy z następującymi etykietami:

  • (G) = Cel
  • (S) = Wsparcie
  • (T) = Zadanie
Cele przełożone na plany działania personelu

Przykłady celów i wyników planu życia

Przykład wyników pomiaru wyników planu życia Cele

Obszary wyników — środki systemowe

Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

  • Czy dana osoba mieszka i otrzymuje usługi w najbardziej zintegrowanych ustawieniach?
  • Czy dana osoba ma doświadczenia związane z uczestnictwem w życiu społeczności, które są dla niej znaczące?
  • Czy dana osoba utrzymuje znaczące relacje z przyjaciółmi, rodziną i innymi ważnymi dla niej osobami?
  • Czy dana osoba doświadcza osobistego zdrowia, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju?
  • Czy osoba korzysta z możliwości wyboru i podejmowania decyzji w swoim życiu i codziennym harmonogramie w możliwym zakresie?