Przegląd

W przypadku osób poszukujących usług OPWDD, osoba fizyczna i małżonek, rodzice lub opiekun prawny (jeśli nie ukończył 21 roku życia) oraz powiernik działający w jej imieniu ponoszą odpowiedzialność za koszty opieki. Rodzice nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli osoba niepełnosprawna nie mieszka w domu, nawet jeśli wraca na okresowe wizyty. 

Niektóre usługi oferowane przez dostawców certyfikowanych przez OPWDD są objęte przepisami OPWDD w zakresie odpowiedzialności za usługi; usługi te są określane jako „usługi objęte ubezpieczeniem”. Osoby, które chcą skorzystać z usług objętych ubezpieczeniem, muszą złożyć wniosek o Medicaid i HCBS Waiver, aby usługi były płatne. Osoby fizyczne mogą zdecydować się na opłacenie kosztów usług z własnych środków zamiast rejestrowania się w programie świadczeń. Dostęp do nieoficjalnej wersji regulaminu odpowiedzialności za usługi można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Departamentu Stanu (patrz tytuł 14 Departament Higieny Psychicznej, rozdział XIV Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową).

Regulamin odpowiedzialności za usługi obejmuje następujące usługi:

  • Usługi świadczone w obiektach ICF/IDD
  • Habilitacja mieszkaniowa udzielana w zindywidualizowanych alternatywach mieszkaniowych (IRA), Community Residences (CR) i Family Care
  • Dzień Habilitacji
  • Zarządzanie opieką i inne usługi koordynacji usług
  • Usługi leczenia dziennego
  • Habilitacja społeczna
  • Usługi przedwoławcze
  • Usługi zatrudnienia wspomaganego (SEMP)
  • Usługi zastępcze
  • Usługi mieszane i kompleksowe, w tym wszelkie objęte usługami świadczone w ramach OPTS

Zasoby

Poniższe materiały są również dostępne dla dostawców w celu zrozumienia ich obowiązków wynikających z przepisów o odpowiedzialności za usługi:

Uwaga dotycząca wcześniej istniejących usług

 

INFORMACJA O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPWDD 2

WYŚWIETL UWAGĘ W WIELU JĘZYKACH

Instrukcje dotyczące informacji o odpowiedzialności

Instrukcje dotyczące odpowiedzialności dla formularzy LIAB 05 do 10.

Zawiadomienie dla osób ubiegających się o usługi

POWIADOMIENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPWDD 05

WYŚWIETL ZAWIADOMIENIA W WIELU JĘZYKACH

Powiadomienie o odpowiedzialności za istniejące usługi

Powiadomienie o ograniczonym wyjątku dla osób spełniających wyjątek

Informacja o odpowiedzialności OPWDD 07

wyświetl ogłoszenie w wielu językach

Powiadomienie o ograniczonym wyjątku dla osób ubiegających się o inne usługi

INFORMACJA O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPWDD 08

WYŚWIETL UWAGI W WIELU JĘZYKACH
 

Powiadomienie o ograniczonym wyjątku dla osób ubiegających się o inne usługi

Informacja o odpowiedzialności 09

wyświetl ogłoszenie w wielu językach

Informacje o ograniczonym wyjątku dotyczącym wytchnienia

Informacje o ograniczonym wyjątku

Informacje o ograniczonym wyjątku dotyczącym zatrudnienia wspomaganego dla osób kwalifikujących się do bycia dziadkiem