Przegląd

Jeśli dana osoba chce skorzystać z usług OPWDD, następujące osoby są prawnie odpowiedzialne za koszty opieki: 

 • osoba
 • współmałżonka, jeśli pozostaje w związku małżeńskim
 • rodziców lub opiekunów prawnych (jeśli dana osoba ma mniej niż 21 lat) oraz
 • każda osoba zarządzająca pieniędzmi danej osoby

Jeśli młody dorosły (poniżej 21 roku życia) nie mieszka z rodzicami, rodzice nie są prawnie odpowiedzialni za koszty usług OPWDD. Ma to zastosowanie nawet w przypadku okresowych wizyt osoby korzystającej z usług OPWDD. 

Niektóre usługi OPWDD są objęte przepisami OPWDD dotyczącymi odpowiedzialności za usługi. Usługi te obejmują:

 • Usługi świadczone w obiektach ICF/IDD
 • Habilitacja mieszkaniowa udzielana w zindywidualizowanych alternatywach mieszkaniowych (IRA), Community Residences (CR) i Family Care
 • Dzień Habilitacji
 • Zarządzanie opieką i inne usługi koordynacji usług
 • Usługi leczenia dziennego
 • Habilitacja społeczna
 • Usługi przedwoławcze
 • Usługi zatrudnienia wspomaganego (SEMP)
 • Usługi zastępcze
 • Usługi mieszane i kompleksowe, w tym wszelkie usługi objęte ubezpieczeniem świadczone w ramach OPTS (Options for People Through Service)

Więcej informacji można znaleźć w Skrócona instrukcja odpowiedzialności za usługi.

 

Zasoby

Poniższe materiały są również dostępne dla dostawców w celu zrozumienia ich obowiązków wynikających z przepisów o odpowiedzialności za usługi:

Kwestionariusz uprawnień do świadczeń

Uwaga dotycząca wcześniej istniejących usług

 

Powiadomienie o odpowiedzialności OPWDD 02

WYŚWIETL POWIADOMIENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI 02 W WIELU JĘZYKACH

Powiadomienie o koncie rozliczeniowym

Powiadomienie o odpowiedzialności OPWDD 03

Wyświetl powiadomienie o odpowiedzialności 03 w wielu językach

Wniosek o zatwierdzenie obniżki/zwolnienia z opłat za istniejące usługi

Instrukcje dotyczące informacji o odpowiedzialności

Instrukcje dotyczące odpowiedzialności dla formularzy LIAB 05 do 10.

Wyświetl instrukcje dotyczące powiadomień o odpowiedzialności - formularze LIAB 05 do 10 

Zawiadomienie dla osób ubiegających się o usługi

Powiadomienie o odpowiedzialności OPWDD 05

WYŚWIETL POWIADOMIENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI 05 W WIELU JĘZYKACH

Powiadomienie o odpowiedzialności za istniejące usługi

Powiadomienie o odpowiedzialności OPWDD 06 

Wyświetl powiadomienie o odpowiedzialności 06 w wielu językach

 

 

Powiadomienie o ograniczonym wyjątku dla osób spełniających wyjątek

Powiadomienie o odpowiedzialności OPWDD 07

zobacz Powiadomienie o odpowiedzialności 07 w wielu językach

Powiadomienie o ograniczonym wyjątku dla osób ubiegających się o inne usługi

Powiadomienie o odpowiedzialności OPWDD 08

WYŚWIETL POWIADOMIENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI 08 W WIELU JĘZYKACH
 

Powiadomienie o ograniczonym wyjątku dla osób ubiegających się o inne usługi

Informacja o odpowiedzialności OPWDD 09

zobacz 09 informacji o odpowiedzialności w wielu językach

Informacje o ograniczonym wyjątku dotyczącym wytchnienia

 Powiadomienie o odpowiedzialności OPWDD 10

WIDOK OGŁOSZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI 10 W WIELU JĘZYKACH

Informacje o ograniczonym wyjątku dotyczącym zatrudnienia wspomaganego

Powiadomienie o odpowiedzialności OPWDD 15

Wyświetl powiadomienie o odpowiedzialności 15 w wielu językach