Wskaźniki obrażeń (nadużycia)

Wymienione tutaj wskaźniki obrażeń nie są wyczerpujące ani nie są rozstrzygające. Niektóre z tych wskaźników mogą istnieć w sytuacjach, w których nie doszło do nadużycia. Wskaźniki te znaczą więcej, gdy zostaną znalezione jako część wzorca, niż gdy zostaną wyizolowane. Są to sygnały lub sugestie nadużycia lub złego traktowania, które wymagają dalszego zbadania. Do profesjonalisty należy zważenie tych znaków, zbadanie i sformułowanie opinii eksperckiej.

Prosimy o udostępnienie tych informacji rodzinom i odpowiednim pracownikom; w tym personel medyczny, badacze, członkowie komisji ds. przeglądu incydentów, administratorzy, kierownicy programów, koordynatorzy usług, specjaliści ds. bezpośredniego wsparcia i wszelkie inne osoby odpowiedzialne za wdrażanie programu i zarządzanie incydentami

Rany jednej lub więcej z poniższych cech mogą być spowodowane, a nie przypadkowe. Jeśli prowadzisz dochodzenie w sprawie obrażeń osoby, która ma jedną lub więcej z tych cech, powinieneś wziąć pod uwagę możliwość, że osoba ta została wykorzystana podczas prowadzenia dochodzenia. Sam uraz nie jest dowodem nadużycia. Przeprowadź dokładne dochodzenie i oprzyj swoje wnioski na wszystkich dowodach.

ZNAĆ RÓŻNICĘ:

Przypadkowe obrażenia: Dzieje się to przypadkowo i przypadkowo.

Wyrządzona szkoda: jest spowodowana świadomym działaniem innej osoby.

Wskaźniki obrażeń ciała: Ogólne • Urazy, które są niewyjaśnione lub są niezgodne z wyjaśnieniem opiekuna. • Obustronne urazy. Wypadki zwykle powodują obrażenia tylko po jednej stronie. • Obrażenia skupione (grupa urazów w tym samym obszarze). • Wzorzyste urazy, takie jak zarys paska. • Chwyć ślady na kończynach górnych. • Ukąszenia człowieka. • Urazy, które są stale zauważane po nieobecności osoby w miejscu zamieszkania (np. po wizycie w domu lub pobycie w obozie). • Urazy wewnętrzne, takie jak krwawienie lub uszkodzenie wątroby. • Opóźnienie w uzyskaniu pomocy medycznej. • Poważne urazy brzucha (np. perforacja jelita cienkiego).

Wskaźniki zadanego urazu: Złamania • Więcej niż jedno złamanie na różnych etapach gojenia. • Wielokrotne lub powtarzające się złamania tej samej kości lub tego samego obszaru. • Kontuzja zostaje „przypadkowo” wykryta podczas egzaminu. • Złamania tylnych (tylnych) żeber są najprawdopodobniej spowodowane urazem.

Wskaźniki zadanego urazu: oparzenia • Opóźnienie w uzyskaniu leczenia. • Przypalenie cygara lub papierosa. • Oparzenia zanurzeniowe (np. podobne do skarpetek i/lub rękawiczek). • Wzory wypaleń, które odpowiadają rozgrzanym przedmiotom, takim jak papieros lub żelazko, i/lub mają ostre kontury. • Oparzenia w miejscach poza zasięgiem ofiary (np. plecy, za kolana, podeszwy stóp, grzbiety rąk).

Wskaźniki obrażeń: Siniaki • Siniaki w miejscach zwykle niewidocznych. • Czarne oczy, które są obustronne lub bez urazu nosa. • Wzorzyste siniaki. • Wiele siniaków na różnych etapach gojenia.

Wskaźniki obrażeń ciała: wykorzystywanie seksualne • Trudności w chodzeniu lub siedzeniu. • Podarta, poplamiona lub zakrwawiona bielizna. • Ból narządów płciowych lub odbytu, podrażnienie, krwawienie, obrzęk lub zaczerwienienie. • Siniaki na zewnętrznych narządach płciowych lub wewnętrznej stronie ud. • Choroby przenoszone drogą płciową. • Nieodpowiednie, nietypowe lub agresywne zachowanie seksualne. • Częste infekcje dróg moczowych u kobiet.