Zarządzanie incydentami

Zgłoś nadużycie

Wszystkie zdarzenia podlegające zgłoszeniuzgłoszenia należy zgłaszać telefonicznie do Działu Zarządzania Incydentami OPWDD 518-473-7032 

Zgłaszane przypadki nadużyć i zaniedbań obejmują między innymi znęcanie się fizyczne, seksualne i psychiczne, a także inne zabronione zachowania, takie jak umyślne niewłaściwe stosowanie przymusu i zaniedbanie. Istotne zdarzenia podlegające zgłoszeniu obejmują między innymi błędy w stosowaniu leków, które skutkują działaniami niepożądanymi, stosowaniem odosobnienia, złym traktowaniem, zaginięciem osoby i zadławieniem. Definicje te są szczegółowo wyjaśnione w części 624 Handbook .

 

KROKI zgłaszania incydentu

Incydenty i dochodzenia
Formularze incydentów

Uzyskaj dostęp do formularzy zgłaszanych incydentów i zarzutów nadużyć
 

POBIERZ FORMULARZ INCYDENTU

Dochodzenia w sprawie śmierci

Wszystkie zgony w systemie OPWDD muszą zostać poddane dokładnemu dochodzeniu

 

CO MUSISZ WIEDZIEĆ

 

Incydenty w Willowbrook

Zgłaszanie incydentu z udziałem członka klasy Willowbrook

 

przeczytaj WYTYCZNE 

System zarządzania zgłaszaniem incydentów
Zgłoś incydent w IRMA

Wszystkie incydenty podlegające zgłoszeniu muszą zostać wprowadzone do aplikacji OPWDD do zgłaszania incydentów i zarządzania (IRMA).  

Poproś o dostęp do IRMA

Aby uzyskać dostęp do IRMA, należy najpierw wypełnić zewnętrzny identyfikator użytkownika i formularz wniosku o dostęp do systemu w OPWDD.  

Ogólnokrajowy Komitet ds. Przeglądu Incydentów
Statewide Committee on Incident Review (SCIR) zajmuje się zapobieganiem krzywdzie i nadużyciom osób z niepełnosprawnością rozwojową, które korzystają z usług obsługiwanych, finansowanych lub autoryzowanych przez OPWDD. Członkowie Komitetu są powoływani przez kierownictwo OPWDD i obejmują osoby pełniące różne funkcje w centralach i biurach regionalnych agencji. Członkostwo obejmuje również reprezentację dostawców non-profit i organizacji dostawców w całym stanie.