Ustawienia HCBS

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) wydały przepisy określające warunki, w których stany mogą płacić za usługi Medicaid Home and Community-Based Services (HCBS). Celem tych przepisów jest zapewnienie, że osoby fizyczne otrzymają Medicaid HCBS w placówkach, które są zintegrowane i wspierają pełny dostęp do większej społeczności. Obejmuje to możliwości poszukiwania zatrudnienia i pracy w konkurencyjnych i zintegrowanych warunkach, angażowania się w życie społeczne, kontrolowania zasobów osobistych i otrzymywania usług w społeczności, w takim samym stopniu jak osoby, które nie otrzymują HCBS.

OPWDD stworzyło tę stronę internetową, aby zapewnić naszym interesariuszom dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat planu przejścia na ustawienia HCBS stanu Nowy Jork oraz zasobów dla usługodawców i osób otrzymujących HCBS.

Wzbogacanie życia osób poprzez wybór i integrację: Zasady dotyczące ustawień HCBS Film szkoleniowy
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Film przedstawiający zasady dotyczące ustawień HCBS