Grupa rodzinna

Opieka rodzinna

Zapewnienie ludziom ciepłego i akceptującego środowiska rodzinnego, w którym mogą się rozwijać, jest celem każdego opiekuna rodzinnego
Przegląd

Jako dostawca opieki nad rodziną znasz korzyści, jakie program może zapewnić zarówno Tobie, jak i osobom, które wspierasz. Family Care oferuje wsparcie, wskazówki i towarzystwo rodziny, zapewniając jednocześnie troskliwe i stabilne środowisko domowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wiemy, że jesteś tak samo zaangażowany jak my, aby pomóc zapewnić wysokiej jakości, wspierające, wspólnotowe życie osobom z niepełnosprawnością rozwojową. Informacje zawarte w tej sekcji pomogą ci w tym, jak również wesprzeć rozwój twojej własnej „rodziny”.

Formularze i wytyczne
Uzyskaj dostęp do formularzy, informacji i wymaganych materiałów, aby pomóc agencjom sponsorującym i dostawcom opieki rodzinnej w sprawnym funkcjonowaniu domów opieki rodzinnej.

Wskazówki i informacje dla dostawców