Przegląd

Osoby z niepełnosprawnością rozwojową chcą być aktywnymi uczestnikami swojej społeczności; chcą i zasługują na możliwości rozwoju duchowego, cieszenia się życiem wspólnotowym i nawiązywania znaczących relacji.

Strategie włączenia

Wsparcie oparte na wierze:

  • Pomóż osobom z niepełnosprawnością rozwojową, które dokonują wyborów dotyczących wiary, aby ich Plan Życia odzwierciedlał ich wybory.
  • Materiały szkoleniowe i materiały pomagające tworzyć i podtrzymywać możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością rozwojową, które wybierają przynależność do wybranej przez siebie wspólnoty wyznaniowej.
  • Współpracuj z przywódcami wiary i zgromadzeniami, aby zintegrować osoby z niepełnosprawnością rozwojową ze wspólnotą wyznaniową jako wartościowi członkowie.

Relacje ze społecznościami

  • Współpracuj z domami wiary, aby tworzyć możliwości nawiązywania kontaktów społecznych.
  • Promuj fora uświadamiające niepełnosprawność w społeczności, wspierane przez grupy rzeczników.
  • Współpracuj z federalnymi, stanowymi i lokalnymi agencjami i organizacjami w celu promowania dostępności społeczności.