Świadczenie usług

2 osoby przy białej tablicy

Planowanie zorientowane na osobę

Podstawa pomagania każdej osobie w osiąganiu jej celów
Przegląd

Dzięki szerokiej gamie usług i wsparcia nowojorczycy z niepełnosprawnością rozwojową mogą żyć i w pełni uczestniczyć w swoich społecznościach.  

Tworzenie sieci i współpraca między dostawcami mają kluczowe znaczenie w planowaniu i świadczeniu usług. Kierownictwo OPWDD spotyka się regularnie z przedstawicielami stowarzyszeń dostawców w całym stanie, aby generować pomysły i udzielać wskazówek na wiele tematów w celu dalszego rozwoju wsparcia dla osób z niepełnosprawnością rozwojową, w tym; stawianie ludzi na pierwszym miejscu, maksymalizacja możliwości, promowanie i nagradzanie doskonałości, zapewnianie równego dostępu, pielęgnowanie partnerstw i współpracy oraz wymaganie odpowiedzialności i odpowiedzialności. 

Narzędzia dla profesjonalistów