Habilitacja środowiskowa dla świadczeniodawców

Community Habilitation to program finansowany przez Medicaid prowadzony w ramach OPWDD w celu zapewnienia indywidualnego szkolenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną/rozwojową w celu rozwijania lub doskonalenia umiejętności potrzebnych do bardziej niezależnego życia w ich domach lub w społeczności.

Usługa Community Habilitation wspiera plan życia danej osoby i obejmuje działania opracowane, aby pomóc jej w osiągnięciu jej celów. Jest on następnie wdrażany poprzez wizyty domowe i działania w społeczności zgodnie z harmonogramem ustalonym między osobą z niepełnosprawnością intelektualną/rozwojową a Community Habilitation Provider. Osoba może zostać upoważniona do korzystania z usługi niezależnie od miejsca zamieszkania. Usługi są zazwyczaj świadczone w domu danej osoby lub w niecertyfikowanych lokalizacjach społecznościowych. Usługi Community Habilitation mogą być świadczone w certyfikowanym ośrodku mieszkalnym, gdy:

 • osoba nie może uczestniczyć w innej usłudze habilitacyjnej BZKL poza miejscem zamieszkania ze względu na wiek, stan zdrowia lub stan zdrowia behawioralnego
 • osoba wybiera ten sposób świadczenia usług
 • osoba ma regularne możliwości działań integracyjnych ze społecznością; oraz
 • świadczenie tej usługi nie prowadzi do izolowania osoby

Wsparcie Habilitacji Społecznej może obejmować:

 • rozwój umiejętności adaptacyjnych
 • integracja społeczności i budowanie relacji
 • rozwój umiejętności społecznych
 • szkolenie podróżnicze
 • zarządzanie pieniędzmi
 • umiejętności spędzania wolnego czasu
 • odpowiedni rozwój zachowań, aby pomóc jednostce uzyskać dostęp do swojej społeczności

Habilitacja środowiskowa może obejmować wsparcie, takie jak opieka osobista, nadzór i nadzór ochronny, ale te elementy nie stanowią całości usługi. Dodatkowe wskazówki są dostępne w memorandach administracyjnych, o których mowa poniżej.

ADM dla Habilitacji Społecznej

ADM dla wymagań dla usług komunalno-mieszkaniowych (CH-R) świadczonych w certyfikowanym miejscu zamieszkania dla osób
 

Kto się nadaje?

Aby wziąć udział w Habilitacji Społecznej, osoba musi skontaktować się z regionalnym zespołem wejściowym do drzwi wejściowych, potwierdzić swoją kwalifikowalność i zalecić tę usługę. W przypadku osób już otrzymujących wsparcie, ich kierownik opieki może pomóc im w uzyskaniu Habilitacji Społecznej, jeśli jest to właściwe.