Zmiana lub aktualizacja planu życia

To, czy Life Plan wymaga aktualizacji, zależy od charakteru zmiany. Opiekunowie stale dokonują przeglądu indywidualnych preferencji, celów i potrzeb w zakresie wsparcia i zabezpieczeń. Opiekunowie muszą ocenić, czy istnieje potrzeba aktualizacji Planu Życia w przypadku zmiany okoliczności danej osoby.

Natychmiastowe zmiany w Planie Życia

W przypadku zdarzenia wartowniczego Kierownik Opieki musi natychmiast zmienić Plan Życiowy danej osoby i poinformować o tej zmianie osobę i jej zespół planowania opieki. Zdarzenia wartownicze obejmują między innymi: wypadki lub zdarzenia skutkujące poważnymi obrażeniami ciała, poważnymi zdarzeniami medycznymi, poważnymi zdarzeniami psychiatrycznymi lub dekompensacją skutkującymi przedłużoną hospitalizacją psychiatryczną; i/lub znaczące zmiany lub poprawę zachowania lub funkcjonowania fizycznego.

Nienatychmiastowe zmiany w Planie Życia

Może nastąpić zmiana w zdrowiu i bezpieczeństwie osoby, która nie jest zdarzeniem wartowniczym, jak opisano w powyższym akapicie. Te zmiany w potrzebach danej osoby w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa muszą być natychmiast spełnione przez dostawców i skutecznie przekazane menedżerowi opieki i dostawcom wsparcia. Chociaż natychmiastowa zmiana planu życia nie jest wymagana, kierownik opieki powinien udokumentować komunikację w swoich notatkach dotyczących zarządzania opieką. Menedżer ds. opieki może zaktualizować plan życia danej osoby podczas regularnie zaplanowanego spotkania dotyczącego przeglądu planu życia.

Nie jest wymagana zmiana planu życia

Zmiany tymczasowe, takie jak te związane z chorobą, nie wymagają zmiany Planu Życia. Jednak tymczasowe zmiany mogą wymagać terminowego przekazania kierownikowi opieki, świadczeniodawcom i zespołowi planowania opieki. Tymczasowe zmiany mogą być również udokumentowane w notatkach dotyczących opieki. 

Wydarzenia Sentinel

Zdarzenie wartownicze to nieoczekiwane zdarzenie obejmujące:

  • Wypadki lub zdarzenia powodujące poważne obrażenia ciała
  • Ważne wydarzenie medyczne
  • Poważne zdarzenie psychiczne lub dekompensacja skutkujące przedłużoną hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym
  • Znacząca poprawa zachowania lub funkcjonowania fizycznego

Wydarzenia Sentinel wymagałyby zmian lub aktualizacji Planu Życia.

Potrzeby wsparcia krótkoterminowego

Ostre zdarzenia, takie jak monitorowanie po sedacji, grypie lub krótkotrwałej chorobie, nie wymagają zmiany planu życiowego ze względu na ograniczony tymczasowy charakter.

Wymagają one przekształcenia personelu w zakresie monitorowania zdrowia i bezpieczeństwa poprzez codzienną dokumentację.