Oceny

Przegląd

Gdy dana osoba zostanie uznana za kwalifikującą się do korzystania z usług OPWDD, konieczna jest ocena, aby zidentyfikować mocne strony, potrzeby i dostępne dla niej wsparcie naturalne lub społeczne. OPWDD wykorzystuje obecnie trzy narzędzia do oceny potrzeb serwisowych:

  1. Profil niepełnosprawności rozwojowej (DDP-2)
  2. Potrzeby i mocne strony dzieci i młodzieży (CANS)
  3. Skoordynowany System Oceny (CAS)
Profil niepełnosprawności rozwojowej (DDP-2)
Profil niepełnosprawności rozwojowej (DDP-2) to krótka ocena wykorzystywana przez OPWDD w celu zidentyfikowania wyzwań, jakie może napotkać osoba z niepełnosprawnością rozwojową oraz określenia ich potrzeb w zakresie usług. Następnie personel OPWDD współpracuje z daną osobą i jej rodziną, aby wypełnić DDP-2 podczas wstępnego procesu oceny. W tym celu pracownicy OPWDD zadają pytania dotyczące życia danej osoby, aby lepiej zrozumieć jej mocne strony i potrzeby. Ostatecznie CANS i CAS zastąpią DDP-2. Do tego czasu każde narzędzie oceny będzie nadal używane.