Akredytacja

OPWDD wspiera dostawców, którzy chcą wykraczać poza podstawową zgodność z przepisami w kierunku rozwijania kultury doskonałości w swoich praktykach operacyjnych. OPWDD zdecydowanie zachęca agencje do angażowania się w znaczące praktyki skoncentrowane na osobie, które koncentrują się na zindywidualizowanych wynikach.

Usługodawcy mogą chcieć rozważyć wykorzystanie 21 domen pomiaru wyników osobistych (POM) Rady ds. Jakości i Przywództwa (CQL) jako jednej metody oceny, czy wyniki są osiągane dla ludzi w oparciu o wsparcie, które mają. Osobiste Miary Wyników usprawniają system, koncentrując się na jakości z perspektywy osoby otrzymującej usługi. 

Agencja może również zdecydować się na ubieganie się o akredytację za pośrednictwem CQL lub innego podmiotu akredytującego.

Akredytację można również uzyskać od innej organizacji, takiej jak Rada ds. Akredytacji lub Komisja ds. Akredytacji Obiektów Rehabilitacyjnych . Akredytacja może być skutecznym narzędziem poprawy jakości. Nie zmienia to jednak ani nie wpływa na istniejące wymagania lub ustalenia dotyczące badań i certyfikacji OPWDD, a jedynie je poprawia.