Telefoniczna opieka pielęgniarska (Dolina rzeki Hudson)

2018 - 2023 Telefoniczna opieka pielęgniarska dla Hudson Valley DDSOO

Do tych których może to dotyczyć,

W załączeniu znajduje się IFB dla nadchodzącego kontraktu Telephone Triage Nursing dla Hudson Valley DDSOO. OPWDD pozyskuje oferty od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców, aby zapewnić opiekę telefoniczną w wielu miejscach zamieszkania przez 60 miesięcy. Referencje, czy wymagane są ubezpieczenia. Płaca przeważająca nie będzie miała zastosowania. Hudson Valley DDSOO zamierza przyznać kontrakt najbardziej odpowiedzialnemu i elastycznemu oferentowi, który zapewni najniższy koszt dla Hudson Valley DDSOO.

Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij 2 oryginalne kopie stron propozycji kosztów IFB wraz z 2 oryginalnymi kopiami wszystkich obowiązkowych dokumentów uzupełniających. Pusty wzór umowy ma charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, zapoznanie się z językiem i konfigurację, ale nie dołączanie do oferty pustego wzoru umowy. Pusty wzór umowy nie jest wymaganym dokumentem.

Zgłoszenia ofert należy składać do godziny 14:00 w dniu 5 lipca 2018 r., bez wyjątków.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Jeśli obecnie nie jesteś zainteresowany, prosimy o wypełnienie formularza IFB No-Bid Form.

Powiązane dokumenty