Ogólnokrajowa marketingowa kampania rekrutacyjna dla specjalistów wsparcia bezpośredniego Zapytanie ofertowe (RFP)

7 kwietnia 2023 roku Aktualizacja:

Biuro stanu Nowy Jork dla osób z niepełnosprawnością rozwojową uaktualniło Statewide Direct Support Professionals Marketing Recruitment Campaign RFP, jak podsumowano w załączonym Addendum One.  Ponadto OPWDD opublikowało oficjalne odpowiedzi na pytania.

Poniżej zamieszczone zostały następujące dokumenty:

  •  Odpowiedzi końcowe na pytania
  • Statewide Direct Support Professionals Marketing Recruitment Campaign Request for Proposals (RFP) Version 2
  • DSP Recruitment Campaign RFP Addendum One (Podsumowanie zmian w RFP z 6 lutego 2023 r.)

 

Uwaga: nowy termin składania wniosków to 19 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00.

 

--------------------------------------

Urząd stanu Nowy Jork ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) odroczył wydanie oficjalnych odpowiedzi na pytania do dnia 5 kwietniath, 2023 r., wraz z następującymi po nim terminami wymienionymi w kalendarzu wydarzeń, sekcja 1.4. wyżej zatytułowanego RFP. Zgodnie z sekcją 1.4 RFP, daty w kalendarzu wydarzeń są wstępne i mogą ulec zmianie według uznania OPWDD.

 

Biuro stanu Nowy Jork dla osób z niepełnosprawnością rozwojową (OPWDD) zamieści oficjalną odpowiedź na pytania w dniu lub przed 29 marcath, 2023. Zgodnie z sekcją 1.4. powyższego RFP, daty w kalendarzu wydarzeń są wstępne i mogą ulec zmianie według uznania OPWDD.

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową ("OPWDD") ogłasza niniejszy Statewide Direct Supports Marketing Recruitment Campaign Request for Proposals (RFP) w celu pozyskania usług doradczych od odpowiedzialnego dostawcy w celu promowania dziedziny usług dla osób z niepełnosprawnością rozwojową i podniesienia rangi zawodu bezpośredniego wsparcia w tej dziedzinie poprzez opracowanie atrakcyjnych, skutecznych, markowych materiałów marketingowych/edukacyjnych oraz funkcjonalnej strony internetowej do wykorzystania przez osoby poszukujące pracy i świadczące usługi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową (I/DD) w stanie Nowy Jork (NYS).

Kwalifikacje minimalne

Oferent przedstawi dowody potwierdzające spełnienie następujących minimalnych kwalifikacji przez Oferenta lub jego podwykonawcę:

  • Oferent musi mieć co najmniej trzy (3) lata doświadczenia w multimedialnych/wieloplatformowych kampaniach marketingowych;
  • Oferent powinien posiadać minimum trzy (3) lata doświadczenia w realizacji strategii rekrutacyjnych, których efektem są potwierdzone pozytywne rezultaty;
  • Oferent powinien posiadać doświadczenie w budowaniu strony internetowej w systemie Drupal.

Preferowane kwalifikacje

Jak stwierdzono w punkcie 3.2.1 niniejszego RFP, oceniający w Ocenie Technicznej będą punktować doświadczenie Oferenta lub podwykonawcy w zakresie:

  • dostęp do/zbieranie danych rynkowych i przeprowadzanie badań w celu uzyskania rekomendacji dotyczących strategii,
  • wykorzystanie technologii w celu znalezienia kandydatów do pracy i nawiązania z nimi kontaktu, oraz
  • współpraca z pracodawcami w branży usług humanistycznych.

Kalendarz wydarzeń (aktualizacja 4/7/23)

Wydarzenie Data
Data publikacji zapytania ofertowego Poniedziałek, 6 lutego 2023 r.
Obowiązkowe ogłoszenie o zamiarze złożenia oferty i termin składania pytań Piątek, 3 marca 2023 r.
Wydanie odpowiedzi na pytania Czwartek, 6 kwietnia 2023 r.
Termin składania propozycji Środa, 19 kwietnia 2023 do 4:00 PM
Oczekiwane powiadomienie o przyznaniu wstępnej nagrody Środa, 10 maja 2023 r.
Przewidywana data rozpoczęcia umowy Środa, 17 maja 2023 r.

UWAGA: Powyższe daty są wstępne i mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania OPWDD.

 

Podstawowy kontakt:

Jednostka kontraktowa OPWDD
CMU
James Keil
Specjalista ds. zarządzania umowami
44 Holland Ave.
Albany, NY 12229-0001
Stany Zjednoczone
518-473-5163
[email protected]