Ogólnokrajowe szkolenie instruktorów resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pierwszej pomocy i AED oraz certyfikacja RFP

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) wydaje niniejsze zapytanie ofertowe (RFP) do reagujących i odpowiedzialnych oferentów w celu pozyskania dostawcy zapewniającego szkolenie, programy nauczania i certyfikację w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), pierwszej pomocy i Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Nagrodzony Wykonawca będzie szkolił, certyfikował i recertyfikował Instruktorów OPWDD oraz dostarczał materiały i certyfikaty/poświadczenia dla Dostawców OPWDD przeszkolonych przez Instruktorów OPWDD.