Usługi usuwania śniegu (Centralny Nowy Jork)

2018 Usługi usuwania śniegu w hrabstwach Herkimer, Lewis, Madison i Oneida #CNY071618

Potencjalni licytanci:

Celem tej wiadomości e-mail jest poinformowanie Cię o wydaniu przez OPWDD WNY Contract HUB zaproszenia 2018 OPWDD CNY DDSOO na usługi usuwania śniegu dla zakładów zlokalizowanych w hrabstwach Herkimer, Lewis, Madison i Oneida. 

Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem oferty na którąkolwiek/wszystkie Partie objęte niniejszym zamówieniem, MUSISZ złożyć następujące dokumenty, aby Twoja oferta została rozpatrzona:

  • Dwa (2) oryginalne, podpisane formularze ofertowe A – 2018 na usługi odśnieżania dla dowolnych/wszystkich pozycji, na które zdecydujesz się licytować
  • Dwa (2) oryginalne, podpisane i poświadczone notarialnie AC 3290-S Kwestionariusze odpowiedzialności dostawcy AC 3290-S 
  • Dwa (2) oryginalne formularze referencyjne dostawcy

Nieprzesłanie wyżej wymienionych przedmiotów wraz z przesłaniem pakietu ofert spowoduje dyskwalifikację Twojej oferty.

Wszystkie oferty należy składać do poniedziałku 16 lipca 2018 r. do godziny 14:00. Akceptowane będą wyłącznie pakiety ofert wysłane pocztą i dostarczone ręcznie; oferty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą akceptowane.

Powiązane dokumenty