Ocena samodzielnego kierowania RFP

Aktualizacja z 12 czerwca 2023 r.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi Stanu Nowy Jork (OPWDD) wydaje załączone dodatki do wniosku o złożenie ofert (RFP) w sprawie oceny samodzielnego kierowania. Oficjalne odpowiedzi na pytania RFP Self-Direction oraz poprawiona wersja RFP są załączone tutaj wraz z PODSUMOWANIEM wersji 2 poprawek RFP - DODATEK 1.

 

Zapytanie ofertowe w wersji 2, wydane 13czerwca 2023r., w tym odpowiedzi na pytania i niniejsze streszczenie są zamieszczone na stronie internetowej New York State Contract Reporter pod adresem New York State Reporter kontraktowy (ny.gov); oraz strona internetowa OPWDD Procurement Opportunities pod adresem Zapytanie ofertowe dotyczące samodzielnej oceny | Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (ny.gov)

 

-----------------------

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) stanu Nowy Jork ogłasza niniejsze Zapytanie Ofertowe (RFP) w celu pozyskania usług konsultacyjnych od odpowiedzialnego dostawcy, który zbada i oceni program, politykę i procesy Samokierowania w celu zapewnienia bardziej spójnego i zrównoważonego modelu usług Samokierowania.

 

1.3. Kwalifikacje oferenta

1.3.1. Minimalne kwalifikacje

1.3.1.1. Oferent musi przedstawić dowody potwierdzające spełnienie przez Oferenta lub jego podwykonawcę/ów następujących minimalnych kwalifikacji:

1.3.1.2. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz programów i polityki usług sektora publicznego w zakresie usług społecznych, usług opieki długoterminowej i/lub dziedziny niepełnosprawności rozwojowej. Oferent musi przedstawić konkretne doświadczenie, które odpowiada kwalifikacjom w swojej Ofercie Technicznej, a także zaświadczyć o tym doświadczeniu w Załączniku 1: Lista Kontrolna Atestów/Przedstawienie Propozycji Administracyjnej, zgodnie z wymaganiami punktu 3.1.1 niniejszego RFP.

1.3.1.3. Oferent musi również wykazać, że przygotował co najmniej jeden profesjonalny raport, analizę lub ocenę usług sektora publicznego oraz przedstawić próbki prac.

1.3.1.4. Jeśli organizacja lub osoba obecnie wykonuje usługi konsultacyjne dla OPWDD lub wykonywała usługi konsultacyjne dla OPWDD, może nadal składać propozycję w odpowiedzi na niniejsze RFP. Jednakże, propozycja organizacji będzie podlegała dyskwalifikacji, jeśli OPWDD stwierdzi, że organizacja (w tym jej rodzic lub spółka zależna) ma konflikt interesów lub pozory konfliktu interesów. Do sytuacji stanowiących konflikt interesów należą:

1.3.1.4.1.            Organizacja obecnie świadczy lub świadczyła w ciągu ostatnich dwóch lat usługi pośrednictwa fiskalnego (FI) lub pośrednictwa wsparcia (SB) w stanie Nowy Jork.

1.3.1.4.2.            Organizacja świadczy lub świadczyła w ciągu ostatnich dwóch lat usługi konsultingowe, prawne lub lobbingowe na rzecz nowojorskiego FI lub SB, lub innego podmiotu świadczącego usługi Pośrednika Fiskalnego lub Brokera Wsparcia w Nowym Jorku.

1.3.1.4.3.            Ma pracowników, personel, podmioty powiązane lub wykonawców, którzy pracują nad tym projektem lub mają jakikolwiek nadzór, wkład lub inne zaangażowanie w ten projekt, którzy:

są obecnie zatrudnieni lub świadczą usługi konsultingowe, prawne lub lobbingowe na rzecz podmiotu świadczącego usługi Pośrednika Fiskalnego lub Pośrednictwa Wsparcia w Nowym Jorku, lub byli wcześniej zatrudnieni przez te podmioty, o ile takie usługi na rzecz tych podmiotów miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat.

1.3.1.5.               Po przyznaniu RFP, jeśli zwycięski wnioskodawca wykorzystuje osoby lub podmioty, które naruszają te przepisy dotyczące konfliktu interesów, zwycięski wnioskodawca podlega rozwiązaniu i zwrotowi funduszy kontraktowych do OPWDD.

 

WydarzenieData
Data publikacji zapytania ofertowegoPiątek, 14 kwietnia 2023 r.
Termin składania pytań i obowiązkowego zawiadomienia o zamiarze złożenia ofertyCzwartek, 4 maja 2023 r.
Wydanie odpowiedzi na pytaniaWtorek, 13 czerwca 2023 r.
Termin składania propozycji04:00, wtorek, 29 czerwca 2023 r.
Oczekiwane powiadomienie o przyznaniu wstępnej nagrody11 lipca 2023 r.
Przewidywana data rozpoczęcia umowy17 lipca 2023 r.

 

Wyznaczony kontakt

Zgodnie ze stanowym prawem finansowym § 139-j(3)(a), OPWDD określa następujące dopuszczalne kontakty w celu komunikacji związanej ze składaniem pytań i zamiarem uczestnictwa, propozycji i debriefingu.

Michael Thorpe

Jednostka Zarządzania Kontraktami

Biuro NYS ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową

44 Holland Ave, 5 piętro

Albany, Nowy Jork 12229

[e-mail chroniony]

Niniejszy RFP podlega ograniczeniom w zakresie komunikacji podczas procesu udzielania zamówień publicznych regulowanym przez § 139-j i § 139-k ustawy o finansach państwa.

 

Wróć do strony programu oceny samodzielnej