RFI: Szkolenie i certyfikacja instruktorów resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pierwszej pomocy i AED na terenie całego kraju

Wydano: 27 stycznia 2022

Termin odpowiedzi: 16 lutego 2022 r. do godziny 14:00 czasu wschodniego

 

Cel, powód

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) poszukuje informacji i zbiera informacje od zainteresowanych stron dotyczące przygotowania wniosku o składanie wniosków (RFP) w zakresie ogólnokrajowego szkolenia i certyfikacji instruktorów resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pierwszej pomocy i AED. OPWDD poszukuje jednego (1) dostawcy do świadczenia ogólnostanowych usług, w tym nowych szkoleń i certyfikacji instruktorów, szkoleń recertyfikujących instruktorów oraz certyfikacji i ponownej certyfikacji pracowników OPWDD przeszkolonych przez instruktorów OPWDD. Dostawca zapewni szkolenia, programy nauczania, materiały szkoleniowe, e-kartki certyfikacyjne i wsparcie. Tylko nowi pracownicy OPWDD zatrudnieni jako Instruktorzy będą wymagać nowego szkolenia Instruktorskiego. Wymagania dotyczące szkolenia instruktorów obejmują do 50 nowych certyfikacji instruktorów w całym stanie na rok 1, około 30 rocznie na lata od 2 do 5, a pozostali instruktorzy będą wymagać ciągłej ponownej certyfikacji, gdy ich certyfikaty wygasną.

 

Cele OPWDD przy wydawaniu niniejszego RFI to:

  • Zbierz informacje od potencjalnych dostawców, aby stworzyć ogólnostanowe rozwiązanie do szkolenia i certyfikacji instruktorów resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pierwszej pomocy i AED, które ma zapewnić jeden (1) dostawca.
  • Zdobądź pomysły i/lub zalecenia dotyczące struktury zapytania ofertowego obejmującego potrzebne usługi.
  • Zidentyfikuj potencjalne wyzwania i/lub przeszkody związane z wymaganiami OPWDD.

 

Tło

Obecnie Biura Okręgowe OPWDD współpracują z kilkoma różnymi uznanymi w całym kraju dostawcami (ARC, AHA, NSC) w celu zapewnienia szkolenia instruktorów RKO, pierwszej pomocy i AED. Instruktorzy OPWDD szkolą i certyfikują około 7500 pracowników OPWDD rocznie. OPWDD ma obecnie 160 instruktorów w całym stanie i spodziewa się utrzymać około 215 instruktorów w całym stanie. 

OPWDD prowadzi 13 Urzędów Okręgowych w 15 lokalizacjach w stanie iw 6 wyznaczonych Regionach. Zobacz załącznik OPWDD Regiony i Starostwa Powiatowe, aby zapoznać się z pełną listą lokalizacji OPWDD Starostw Powiatowych.

 

Wymagane informacje

Zobacz załącznik do formularza RFI, aby uzyskać wymagane informacje.

Proszę wypełnić formularz RFI i odesłać wszystkie wymagane informacje drogą elektroniczną na adres [email protected] .

 

TO JEST TYLKO PROŚBA O INFORMACJE (RFI). Niniejsze RFI wydawane jest wyłącznie w celach informacyjnych i planistycznych – nie stanowi Zapytania Ofertowego (RFP) ani Zaproszenia do Ofertowania (IFB) ani obietnicy wystawienia RFP lub IFB. Niniejszy RFI nie zobowiązuje OPWDD do zawierania jakichkolwiek umów na dostawę lub usługę. Sprzedawcy są informowani, że OPWDD nie pokryje żadnych kosztów informacji ani kosztów administracyjnych poniesionych w odpowiedzi na ten RFI; wszystkie koszty związane z odpowiedzią na ten RFI będą wyłącznie na koszt zainteresowanej strony. Brak odpowiedzi na ten RFI nie wyklucza udziału w jakimkolwiek przyszłym RFP lub IFB, jeśli takie zostaną wydane.