PRZESUNIĘCIE MOŻLIWOŚCI DOTACJI: Usługi kryzysowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową (CSIDD) i Centrum Zasobów WDROŻENIE REGIONU 3

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) nie otrzymało pisemnych pytań w odpowiedzi na Reposting of Grant Opportunity: Crisis Services for Individuals with Intellectual and/lub Developmental Disabilities (CSIDD) oraz Resource Center REGION 3 WDROŻENIE Wniosek o składanie wniosków (RFA) . Jednak sekcja 7.5.3 RFA została zmodyfikowana w celu poprawienia błędu typograficznego i jest załączona tutaj w formie aneksu.

 

Zgłoszenia należy składać nie później niż o godzinie 14:00 w czwartek 3 listopada 2022 r.

 

Na mocy niniejszego wniosku („RFA”) Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork („OPWDD”) poszukuje wniosków od organizacji Not for Profit (NFP) upoważnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w stanie Nowy Jork w celu pełnienia funkcji dostawcy usług kryzysowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową (CSIDD) oraz Centrum Zasobów w Biurze Regionalnym 3 OPWDD ds. Niepełnosprawności Rozwojowych („Region 3”). Proces RFA będzie skutkował jedną niezależną umową o dofinansowanie między zwycięskim wnioskodawcą a OPWDD.

Obowiązkowy list intencyjny/rejestracja na wizytę na miejscu: czwartek 6 października 2022 r.

Obowiązkowa wizyta w centrum zasobów: poniedziałek, 17 października 2022 r.

Termin składania pytań: 11:00, piątek, 21 października 2022 r.

Odpowiedzi OPWDD na pytania: piątek, 28 października 2022 r.

Termin składania wniosków: 14:00, czwartek, 3 listopada 2022 r.