Usługi odpadowe (Broome)

2019-2024 Usługi w zakresie odpadków w hrabstwach Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga, Tompkins

21 sierpnia 2019 r.

Dot.: Usługi w zakresie odmów w latach 2019-24 w hrabstwach Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga i Tompkins IFB; 7/9/19 Otwarcie ofert

Do tych których może to dotyczyć:

Wymienione powyżej zaproszenie do licytacji zostało otwarte w dniu 7.09.19. Został wycofany według uznania OPWDD. W wyniku tego zaproszenia do licytacji nie zostaną przyznane żadne nagrody.

Nowy IFB zostanie rozprowadzony w nadchodzących dniach i mamy nadzieję, że Twoja firma również rozważy jego licytację.

OPWDD dziękuje za zainteresowanie licytacją w Broome DDSOO Refuse Services Bid i czekamy na możliwość współpracy z Tobą podczas najbliższej IFB.