Usługi psychiatryczne (Zachodni Nowy Jork)

2019-2024 Usługi psychiatryczne w hrabstwach Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara i Orleans.

Do tych których może to dotyczyć,

OPWDD pozyskuje oferty od odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na świadczenie usług psychiatrycznych w obiektach obsługiwanych/certyfikowanych przez zachodnią część stanu Nowy Jork przez 60 miesięcy. Obowiązują referencje, wymagane są ubezpieczenia. Western NY DDSOO zamierza przyznać kontrakt najbardziej odpowiedzialnym i reagującym oferentom, którzy zapewnią najniższe koszty. 

Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij 1 oryginalne kopie IFB wraz z 1 oryginalnymi kopiami wszystkich obowiązkowych dokumentów uzupełniających. Pusty wzór umowy służy wyłącznie jako odniesienie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, zapoznanie się z językiem i konfigurację, ale nie dołączanie do oferty pustego wzoru umowy. Pusty wzór umowy nie jest wymaganym dokumentem. Zgłoszenia ofert należy składać do godziny 14:00 w dniu 14 sierpnia 2019 r., bez wyjątków.