OPWDD Finger Lakes Pest Control IFB FL 031523

Do tych których może to dotyczyć,

 

Jednostka zarządzająca kontraktami OPWDD dla Finger Lakes DDSOO zaprasza do składania zaklepanych ofert przez odpowiedzialnych i wykwalifikowanych wykonawców na wykonanie usług kontroli szkodników w Newark Campus w Wayne County oraz Monroe Developmental Center w Monroe County.  Zakres prac obejmuje, ale nie jest ograniczony do comiesięcznych rutynowych inspekcji i zabiegów, nierutynowych zabiegów, szczegółowego prowadzenia dokumentacji oraz edukacji pracowników OPWDD w ramach ogólnego programu zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, który zostanie ustanowiony przez zwycięskiego Oferenta.

W przypadku tego zamówienia istnieje OBOWIĄZKOWA WIZYTA NA MIEJSCU.  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w IFB.  Wszyscy oferenci muszą uczestniczyć w wizytacji każdego kampusu, na który chcą złożyć ofertę.  Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Web-Ex, a nie osobiście.  Szczegółowe instrukcje znajdują się w IFB na stronie 7, w sekcji 13.A.(4).

Wymagane są referencje, doświadczenie, środki finansowe oraz stosowne ubezpieczenia.  Wszyscy oferenci muszą przedstawić co najmniej trzy (3) referencje dotyczące pracy, które potwierdzą, że oferent lub jego zleceniodawcy mają co najmniej trzy (3) lata odpowiedniego doświadczenia do wykonania prac wymienionych w Kwalifikacjach i Zakresie prac.

Kontrakt(y) zostanie(ą) przyznany(e) odpowiedzialnemu(ym) i odpowiadającemu(ym) oferentowi(om), który(e) uczestniczył(y) w obowiązkowej wizycie(ach) w terenie i który(e) zapewnia(ą) najniższy całkowity szacowany roczny koszt wszystkich usług zwalczania szkodników dla klastra.  Możliwe jest udzielenie wielu zamówień.  Obowiązuje stawka Prevailing Wage.