Broszura dotycząca przedsiębiorstw należących do mniejszości i kobiet (MWBE)

Poniżej znajduje się broszura MWBE w 13 różnych językach.