Pomoc w rejestracji Medicare

OPWDD Zaproszenie na pomoc przy rejestracji Medicare

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) poszukuje konkurencyjnych propozycji od odpowiedzialnych organizacji zainteresowanych pomocą OPWDD w procesie rejestracji dostawcy usług Medicare. Przewiduje się, że niniejsze zapytanie ofertowe zaowocuje jedną umową począwszy od 1 września 2018 r. na wykonanie usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oczekuje się, że większość usług będzie świadczona w ciągu pierwszych sześciu miesięcy; następnie rewalidacja, wsparcie po rejestracji i konsultacje, w razie potrzeby, przez okres pięciu lat. Obowiązkowe Zawiadomienie o Udziale należy złożyć do 29 marca 2018 r. (patrz Załącznik 1 do RFP).

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (OPWDD) wydaje załączoną poprawioną wersję RFP na pomoc w rejestracji dostawcy Medicare. Proszę zwrócić uwagę, że wagi oceny technicznej, rozdział 4.3, zostały zmienione w następujący sposób:

4.3.1 25 punktów technicznych pierwotnie przypisanych do podejścia zostało zwiększonych do 30 punktów technicznych.

4.3.2 25 punktów technicznych pierwotnie przypisanych do kwalifikacji i doświadczenia zostało zwiększonych do 27 punktów technicznych.

4.3.3 34 Punkty Techniczne pierwotnie przypisane do Referencji Wnioskodawcy zostały zmniejszone do 33 Punktów Technicznych.

4.3.4 8 punktów technicznych pierwotnie przypisanych do praktyk w zakresie różnorodności/współczynnika oceny ilościowej zostało zwiększonych do 10 punktów technicznych. 

Pierwotne 8 punktów technicznych zostało zwiększonych do 10 punktów technicznych (a 4,8 punktów ogólnych zostało zwiększonych do 6 punktów ogólnych), które mogą zostać przyznane w oparciu o praktyki różnorodności i wysiłki wnioskodawców, aby uwzględnić certyfikowaną mniejszość stanu Nowy Jork i firmy należące do kobiet Przedsiębiorstwa (MWBEs) w swoich praktykach biznesowych zgodnie z wymaganiami w punkcie 2.3.6 RFP.

Oferenci są proszeni o rozważenie odpowiedzi i wyjaśnień zawartych w dokumencie zatytułowanym „Oficjalne odpowiedzi na pytania dotyczące pomocy przy rejestracji dla dostawców usług medycznych” wraz ze zmienioną wersją specyfikacji i wymagań RFP z 13 kwietnia 2018 r. podczas opracowywania swoich ofert.

Wnioski należy składać do godziny 15:00 w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Powiązane dokumenty